PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thị VìNgoại ngữ6A     
2Triệu Thị Bích NgaNgoại ngữ6B     
3Vũ Thị VìNgoại ngữ7A     
4Vũ Thị VìNgoại ngữ7B     
5Triệu Thị Bích NgaNgoại ngữ8A     
6Triệu Thị Bích NgaNgoại ngữ8B     
7Triệu Thị Bích NgaNgoại ngữ8C     
8Vũ Thị VìNgoại ngữ9A     
9Vũ Thị VìNgoại ngữ9B     
10Nguyễn Thị Việt AnhNgữ văn6A     
11Nguyễn Thị Việt AnhNgữ văn6B     
12Nguyễn Thị GiangNgữ văn7A     
13Vũ Xuân ThanhNgữ văn7B     
14Vũ Xuân ThanhNgữ văn8A     
15Mạc Thị NgọcNgữ văn8B     
16Mạc Thị NgọcNgữ văn8C     
17Nguyễn Thị Việt AnhNgữ văn9A     
18Mạc Thị NgọcNgữ văn9B     
19Vũ Thị Hồng NhungToán6A     
20Vũ Thị Thanh QuỳnhToán6B     
21Vũ Thị Hồng NhungToán7A     
22Vũ Thị Hồng NhungToán7B     
23Vũ Thị YếnToán8A     
24Vũ Thị Thanh QuỳnhToán8B     
25Vũ Thị YếnToán8C     
26Vũ Thị YếnToán9A     
27Cao Xuân TàiToán9B