PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Lao động và công đoàn 1 15000
2 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 11 44200
3 Bản tin dạy và học trong nhà trường 15 104200
4 Sách tham khảo từ điển 22 896619
5 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 23 182400
6 Sách Hồ Chí Minh 26 1386700
7 Tạp chí quản lý giáo dục 30 300000
8 Thế giới trong ta 31 558000
9 Sách tham khảo địa 33 806300
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 33 171500
11 Sách đạo đức 49 323200
12 Văn nghệ Hải Dương 56 570000
13 Sách tham khảo hoá 59 928700
14 Sách tham khảo lịch sử 65 1314300
15 Văn học và tuổi trẻ 84 967000
16 Sách pháp luật 97 4017800
17 Sách tham khảo sinh 97 2088900
18 Sách tham khảo lí 119 1841300
19 Sách tham khảo tiếng Anh 120 1837500
20 Dạy và học ngày nay 147 2481600
21 Tạp chí khoa học giáo dục 153 2964000
22 Tạp chí thiết bị giáo dục 154 2315400
23 Toán học tuổi trẻ 160 1416000
24 Thế giới mới 203 2675000
25 Vật lí tuổi trẻ 208 1842900
26 Sách tham khảo 211 8241200
27 Sách thiếu nhi 228 1935900
28 Tạp chí giáo dục 295 4564900
29 Sách tham khảo văn 349 7613600
30 Sách tham khảo toán 519 8651200
31 Sách nghiệp vụ 933 19419940
32 Toán tuổi thơ 1019 6593525
33 Sách giáo khoa 1458 9897400
 
TỔNG
7008
98966184