PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Kim Ngân
   Sinh ngày: 17/11/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Lương Ngọc - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải 3 cấp huyện, đạt giải KK cấp tỉnh cuộc thi "Vẻ đẹp đội viên" năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Quý Anh
   Sinh ngày: 04/12/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ngọc Cục - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Đạt giải Ba nội dung chạy 800m Giải Điền kinh học sinh THCS huyện Bình Giang - Năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Đình Đức
   Sinh ngày: 26/10/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Lương Ngọc - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Hóa học - Kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Thị Thảo Ly
   Sinh ngày: 19/09/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ngọc Tân - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Lịch sử - Kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Quang Nhân
   Sinh ngày: 16/04/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ngọc Cục - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Đạt giải Nhì nội dung ném bóng Giải Điền kinh học sinh THCS huyện Bình Giang-Năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Thủy
   Sinh ngày: 03/11/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Lương Ngọc - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Lịch sử - Kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thanh Tùng
   Sinh ngày: 29/06/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ngọc Cục - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Vật lí - Kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Thảo Vi
   Sinh ngày: 07/12/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Lương Ngọc - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba nội dung chạy 100m Giải Điền kinh học sinh THCS huyện Bình Giang-Năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Xuân Hanh
   Sinh ngày: 05/04/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tranh Ngoài - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Đạt giải Ba nội dung nhảy xa Giải Điền kinh học sinh THCS huyện Bình Giang-Năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
   Đào Thị Thu Huyền
   Sinh ngày: 07/09/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Ngọc Cục - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Tiếng Anh - Kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2018-2019
   Năm học: 2018 - 2019
1234