PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:16:20 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:13:18 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
3Khách vãng lai23:06:00 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
4Khách vãng lai22:47:14 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
5Khách vãng lai22:39:40 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
6Khách vãng lai22:37:05 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai22:34:57 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
8Khách vãng lai22:27:51 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
9Khách vãng lai22:10:04 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Đào Việt Phương21:15:40 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/mat_khau_admin.aspx
11Đào Việt Phương21:15:17 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
12Đào Việt Phương21:15:07 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
13Đào Việt Phương21:14:40 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Đào Việt Phương21:14:25 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Đào Việt Phương21:09:38 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
16Đào Việt Phương21:09:09 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
17Khách vãng lai21:09:07 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=459
18Khách vãng lai21:08:48 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
19Khách vãng lai21:08:38 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Vũ Xuân Thanh21:07:10 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
21Khách vãng lai21:07:01 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai21:06:47 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
23Khách vãng lai21:06:18 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
24Khách vãng lai21:06:09 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai20:52:54 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00933
26Khách vãng lai20:40:53 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai20:37:01 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
28Khách vãng lai20:36:54 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai20:36:26 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12689
30Khách vãng lai20:34:55 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai20:30:16 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai20:21:13 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00200
33Khách vãng lai20:17:06 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai20:03:45 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
35Khách vãng lai20:03:32 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
36Khách vãng lai20:03:21 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
37Khách vãng lai20:03:15 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai19:42:47 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
39Khách vãng lai19:37:31 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=506
40Khách vãng lai19:37:22 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai19:37:19 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai19:37:09 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai19:33:52 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
44Vũ Thị Yến19:19:41 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
45Khách vãng lai19:19:30 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai19:19:23 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
47Khách vãng lai19:19:18 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai19:18:53 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
49Khách vãng lai19:18:47 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai18:46:33 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=484
51Khách vãng lai18:43:37 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
52Khách vãng lai18:43:29 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai18:19:50 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
54Khách vãng lai18:05:18 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12667
55Khách vãng lai17:59:33 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
56Khách vãng lai17:54:53 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
57Khách vãng lai17:30:28 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10779
58Khách vãng lai16:31:15 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
59Khách vãng lai16:10:20 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=386
60Khách vãng lai16:02:18 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=482
61Khách vãng lai15:53:18 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
62Khách vãng lai15:51:18 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
63Khách vãng lai15:43:59 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai15:43:00 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai15:31:59 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
66Khách vãng lai15:15:55 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
67Khách vãng lai15:11:44 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai15:01:58 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai15:00:20 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=506
70Khách vãng lai14:59:20 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=484
71Khách vãng lai14:58:54 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
72Khách vãng lai14:58:44 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
73Khách vãng lai14:44:20 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9407
74Khách vãng lai14:26:58 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
75Khách vãng lai14:09:13 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
76Khách vãng lai14:05:29 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=438
77Khách vãng lai13:45:13 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
78Khách vãng lai13:30:05 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10782
79Khách vãng lai13:21:32 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9409
80Khách vãng lai13:14:15 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12677
81Khách vãng lai13:09:42 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
82Khách vãng lai13:09:17 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
83Khách vãng lai13:08:13 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
84Khách vãng lai13:06:20 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
85Khách vãng lai13:03:35 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
86Khách vãng lai13:02:01 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11951
87Khách vãng lai13:01:39 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
88Khách vãng lai13:01:26 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
89Khách vãng lai13:00:38 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
90Khách vãng lai12:58:29 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=491
91Khách vãng lai12:55:02 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=504
92Khách vãng lai12:51:30 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
93Khách vãng lai12:50:53 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12696
94Khách vãng lai12:50:33 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9410
95Khách vãng lai12:49:14 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
96Khách vãng lai12:46:01 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9408
97Khách vãng lai12:41:35 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
98Khách vãng lai12:28:29 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
99Khách vãng lai12:27:39 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12681
100Khách vãng lai12:15:51 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
101Khách vãng lai12:14:28 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=506
102Khách vãng lai12:14:03 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
103Khách vãng lai12:13:52 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
104Khách vãng lai12:13:43 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
105Khách vãng lai12:13:13 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
106Khách vãng lai11:59:27 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
107Khách vãng lai11:51:31 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
108Khách vãng lai11:46:57 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=506
109Khách vãng lai11:46:18 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=484
110Khách vãng lai11:45:39 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
111Khách vãng lai11:45:30 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
112Khách vãng lai11:44:22 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
113Khách vãng lai11:44:04 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
114Khách vãng lai10:57:58 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
115Khách vãng lai10:47:44 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
116Khách vãng lai10:24:15 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
117Khách vãng lai10:12:12 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
118Khách vãng lai10:06:22 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9405
119Khách vãng lai10:05:30 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=421
120Khách vãng lai10:04:27 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12614
121Khách vãng lai09:54:26 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00933
122Khách vãng lai09:51:45 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10781
123Khách vãng lai09:00:55 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
124Khách vãng lai09:00:36 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
125Khách vãng lai08:43:47 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
126Khách vãng lai08:33:27 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
127Khách vãng lai08:29:01 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
128Khách vãng lai08:15:20 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
129Khách vãng lai08:07:27 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
130Khách vãng lai07:46:29 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
131Khách vãng lai07:28:14 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
132Khách vãng lai06:54:57 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
133Khách vãng lai06:52:09 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12676
134Khách vãng lai06:13:22 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
135Khách vãng lai06:06:41 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
136Khách vãng lai06:06:12 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
137Khách vãng lai06:06:03 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
138Khách vãng lai06:05:54 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
139Khách vãng lai05:55:15 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
140Khách vãng lai05:47:29 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
141Khách vãng lai05:33:43 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
142Khách vãng lai05:24:30 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
143Khách vãng lai05:20:36 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
144Khách vãng lai04:57:50 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
145Khách vãng lai04:38:50 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12691
146Khách vãng lai04:35:52 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=475
147Khách vãng lai04:35:05 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
148Khách vãng lai04:31:27 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
149Khách vãng lai04:04:46 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
150Khách vãng lai03:40:21 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
151Khách vãng lai03:30:53 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00202
152Khách vãng lai02:53:40 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9404
153Khách vãng lai02:46:46 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
154Khách vãng lai02:43:54 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
155Khách vãng lai02:30:50 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10783
156Khách vãng lai02:23:12 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
157Khách vãng lai02:16:55 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
158Khách vãng lai01:56:00 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
159Khách vãng lai01:47:03 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
160Khách vãng lai01:04:21 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
161Khách vãng lai00:52:38 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
162Khách vãng lai00:40:45 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
163Khách vãng lai00:13:43 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00205
20 11 2018