PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:18:08 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Đỗ Văn Hội20:04:55 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_dia/nhap_diem.aspx
3Đỗ Văn Hội20:04:49 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
4Đỗ Văn Hội20:04:45 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Đỗ Văn Hội20:04:22 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
6Khách vãng lai20:03:36 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
7Đỗ Văn Hội20:02:15 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
8Đỗ Văn Hội20:01:47 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
9Khách vãng lai19:58:58 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
10Đỗ Văn Hội19:54:12 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
11Đỗ Văn Hội19:53:33 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
12Đỗ Văn Hội19:53:05 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
13Đỗ Văn Hội19:48:58 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
14Đỗ Văn Hội19:48:51 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
15Đỗ Văn Hội19:48:47 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Đỗ Văn Hội19:48:39 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_dia/nhap_diem.aspx
17Khách vãng lai19:48:25 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai19:31:50 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai19:29:09 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
20Khách vãng lai19:20:13 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
21Khách vãng lai19:08:35 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
22Khách vãng lai19:03:27 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
23Khách vãng lai18:39:39 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai18:35:06 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
25Khách vãng lai18:34:36 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai18:20:58 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=450
27Khách vãng lai18:15:09 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=481
28Khách vãng lai18:14:46 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=484
29Khách vãng lai18:14:41 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=512
30Khách vãng lai18:14:29 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=512
31Khách vãng lai18:14:20 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai17:56:34 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01455
33Khách vãng lai17:40:15 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai17:14:51 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12680
35Khách vãng lai17:12:57 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12681
36Khách vãng lai17:12:48 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
37Khách vãng lai16:42:29 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12699
38Khách vãng lai16:33:19 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai16:33:11 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai16:16:28 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai15:54:42 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
42Khách vãng lai15:45:55 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
43Khách vãng lai15:45:51 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
44Khách vãng lai15:45:47 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai15:25:00 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12676
46Khách vãng lai15:22:15 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
47Khách vãng lai15:00:58 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
48Khách vãng lai15:00:45 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai13:49:45 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
50Khách vãng lai13:35:48 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
51Khách vãng lai13:32:10 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
52Khách vãng lai13:24:17 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
53Khách vãng lai12:56:10 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
54Khách vãng lai11:34:14 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
55Khách vãng lai11:24:36 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai10:47:06 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
57Khách vãng lai09:34:53 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/calender.aspx
58Khách vãng lai09:30:08 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
59Nguyễn Đình Biên08:24:36 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
60Khách vãng lai08:24:02 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai08:23:52 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
62Khách vãng lai08:23:39 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai08:21:52 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10780
64Khách vãng lai08:18:06 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai07:06:59 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
66Khách vãng lai06:47:58 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
67Khách vãng lai06:33:14 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
68Khách vãng lai06:01:15 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai06:00:53 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
70Khách vãng lai05:43:27 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
71Khách vãng lai05:33:47 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
72Khách vãng lai05:29:37 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6411
73Khách vãng lai05:03:05 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00207
74Khách vãng lai04:51:14 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
75Khách vãng lai04:48:00 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
76Khách vãng lai04:44:06 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6412
77Khách vãng lai04:44:05 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
78Khách vãng lai04:13:11 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
79Khách vãng lai03:10:05 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01457
80Khách vãng lai02:58:27 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=485
81Khách vãng lai02:49:11 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
82Khách vãng lai02:34:47 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
83Khách vãng lai02:13:29 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGKC-01458
84Khách vãng lai01:37:45 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12689
85Khách vãng lai01:19:56 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Khách vãng lai00:35:54 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
87Khách vãng lai00:29:39 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
88Khách vãng lai00:03:22 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12677
89Khách vãng lai00:00:09 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
19 1 2019