PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:52:49 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:30:12 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12675
3Khách vãng lai04:18:51 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai04:16:14 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai04:08:42 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
6Khách vãng lai03:54:19 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11397
7Khách vãng lai03:47:24 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai03:47:10 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu.aspx
9Khách vãng lai03:29:35 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11398
10Khách vãng lai03:29:00 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai03:00:36 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
12Khách vãng lai02:56:24 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
13Khách vãng lai02:45:56 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
14Khách vãng lai02:06:27 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai01:42:36 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai01:36:28 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai01:20:45 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12667
18Khách vãng lai01:16:00 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai00:44:50 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10777
20Khách vãng lai00:35:09 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10778
21Khách vãng lai00:01:46 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10779
22Khách vãng lai00:00:45 http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
25 9 2018