PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Bài nghe môn Anh _ĐHKI_2019-2020 Đào Việt Phương [HyperLink19]
2 Đề và HDC Anh_ĐHKI_2019-2020 Đào Việt Phương [HyperLink19]
3 Đề và HDC Toán_ĐHKI_2019-2020 Đào Việt Phương [HyperLink19]
4 Đề và HDC Văn_ĐHKI_2019-2020 Đào Việt Phương [HyperLink19]
5 Đề KT HK I Anh 6 (cũ) (2017-2018) Đào Việt Phương [HyperLink19]
6 Đề và HDC thi thử THPT lần 1(2017-2018) Đào Việt Phương [HyperLink19]
7 Đề và HDC thi thử THPT lần 1(2017-2018) Đào Việt Phương [HyperLink19]
8 Đề và HDC thi thử THPT lần 1(2017-2018) Đào Việt Phương [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 môn N.Văn Phạm Văn Chương [HyperLink19]
11 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I môn T.Anh 6(mới)năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
12 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I môn T.Anh 7(mới)năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
13 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I môn T.Anh 8(mới)năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
14 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I môn T.Anh 9(mới)năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
15 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I môn T.Anh 9 năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
16 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I môn T.Anh 8 năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
17 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I môn T.Anh 7năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
18 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I môn T.Anh 6năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
19 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I môn N.Văn năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
20 Đề và đáp án khảo sát giữa kỳ I năm học 2017-2018 Phạm Văn Chương [HyperLink19]
123456