PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
116 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC- XOÁ MÙ CHỮ 19/09/2014 [HyperLink19]
115 Danh mục hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường THCS từ năm học 2014 - 2015 11/09/2014 [HyperLink19]
114 Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm học 2014 - 2015 09/09/2014 [HyperLink19]
113 Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất, ngoại khóa và Y tế học đường năm học 2014 - 2015 09/09/2014 [HyperLink19]
112 Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014 - 2015 09/09/2014 [HyperLink19]
111 Hướng dẫn về việc tổ chức Lễ khai giảng Năm học 2014-2015 28/08/2014 [HyperLink19]
110 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 28/08/2014 [HyperLink19]
109 Công văn Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014 - 2015. 27/08/2014 [HyperLink19]
108 Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc thực hiện các môn Địa lí, GDCD, Hóa học, Lịch sử, Sinh học, Tin học năm học 2014-2015 21/08/2014 [HyperLink19]
107 Hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 - 2015 21/08/2014 [HyperLink19]
106 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015 18/08/2014 [HyperLink19]
105 Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ, CBQL, GV hè 2014 18/08/2014 [HyperLink19]
104 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015 11/08/2014 [HyperLink19]
103 Công văn về việc kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới 2014 - 2015 11/08/2014 [HyperLink19]
102 Giấy triệu tập họp HĐBM 06/08/2014 [HyperLink19]
101 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng bộ môn cấp THCS năm học 2014 - 2015 06/08/2014 [HyperLink19]
100 Hướng dẫn và phát động cuộc thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam" 06/08/2014 [HyperLink19]
99 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HÈ 2014 06/08/2014 [HyperLink19]
98 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CẤP THCS - THÁNG 8 NĂM 2014 06/08/2014 [HyperLink19]
97 Hướng dẫn thực hiện thu BHYT học sinh năm học 2014 - 2015 01/08/2014 [HyperLink19]
123456