PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch năm học 2014 - 2015 18/2/2014 [HyperLink19]
2 Báo cáo Thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh và công tác giáo dục đạo đức, lối sống 06/1/2014 [HyperLink19]
3 Báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ viên chức giữa năm học 2013 - 2014 6/1/2014 [HyperLink19]
4 Báo cáo tổng hợp phân loại đánh giá cán bộ, CC,VC năm 2013 03/01/2014 [HyperLink19]
5 Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2013 - 2014 03/01/2014 [HyperLink19]
6 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2013-2014 08/09/2013 [HyperLink19]
7 Báo cáo số lượng đầu năm học 2013 - 2014 26/08/2013 [HyperLink19]
8 Báo cáo lao động & thu nhạp của cơ quan nhà nước 5/4/2013 [HyperLink19]
9 Báo cáo kết quả thực hiện tết trồng cấy Xuân Quý Tỵ 5/4/2013 [HyperLink19]
10 Đăng ký sách ôn thi vào lớp 10 5/4/2013 [HyperLink19]
11 Báo cáo Hội giảng chào mừng ngày quốc tế phụ nữ8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niện cộng sản HCM 26/3 26/3/2013 [HyperLink19]
12 Báo cáo tháng 3 năm 2013 26/3/2013 [HyperLink19]
13 Báo cáo danh sách tham gia bảo hiểm y tế 20/3/2013 [HyperLink19]
14 Báo cáo 5 năm thực hiện trường học thân thiện học sinh tích cực 13/3/2013 [HyperLink19]
15 Báo cáo tháng 2 năm 2013 02/3/2013 [HyperLink19]
16 Bao cáo danh sách cán bộ giáo viên năm học 2012 - 2013 [HyperLink19]