PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng hè 2015 05/08/2015 [HyperLink19]
2 Phân công làm kế hoạch và duyệt kế hoạch năm học 2014-2015 25/09/2014 [HyperLink19]
3 Kế hoạch họp Cha mẹ học sinh toàn trường (Ngày 28 tháng 9 năm 2014). 23/09/2014 [HyperLink19]
4 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và kế hoạch 37 tuần - Trường THCS Thúc Kháng 20/09/2014 [HyperLink19]
5 Trường THCS Thúc Kháng hướng dẫn xây dựng kế hoạch 37 tuần các môn 19/09/2014 [HyperLink19]
6 Quy đinh về thời gian dạy và học từ ngày 15 tháng 9 năm 2014 19/09/2014 [HyperLink19]
7 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 - 2015 17/09/2014 [HyperLink19]
8 Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức trường THCS Thúc Kháng năm học 2014-2015 10/09/2014 [HyperLink19]
9 Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức cấp tổ trường THCS Thúc Kháng năm học 2014-2015 09/09/2014 [HyperLink19]
10 Sở GD&ĐT hướng dẫn dạy học các bộ môn năm học 2014 - 2015 06/09/2014 [HyperLink19]
11 Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015 01/09/2014 [HyperLink19]
12 Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015 của trường THCS Thúc Kháng 29/08/2014 [HyperLink19]
13 Hướng dẫn số 1045/SGDĐT-VP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 28/08/2014 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn số 72/PGDĐT-THCS ngày 27 tháng 8 năm 2014 của PGD&DDT Bình Giang về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 28/08/2014 [HyperLink19]
15 Công văn số: 1031/SGD&ĐT-CTHSSV&CNTT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về việc Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014 - 2015. 27/08/2014 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc thực hiện các môn Địa lí, GDCD, Hóa học, Lịch sử, Sinh học, Tin học năm học 2014-2015 21/08/2014 [HyperLink19]
17 Công văn Hướng dẫn số: 1024 /SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2014 về hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 - 2015 21/08/2014 [HyperLink19]
18 Công văn Hướng dẫn số: 1015/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 8 năm 2014 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015 18/08/2014 [HyperLink19]
19 Công văn Hướng dẫn số: 1016 /SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 8 năm 2014 về Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ, CBQL, GV hè 2014 18/08/2014 [HyperLink19]
20 Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 14/08/2014 [HyperLink19]
    
123