PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÚC KHÁNG
Hôm nay: [Văn bản: 0] [Mượn sách: 0] [Trả sách: 0] Video hướng dẫn Đăng nhập
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng hè 2015
Phân công làm kế hoạch và duyệt kế hoạch năm học 2014-2015
Kế hoạch họp Cha mẹ học sinh toàn trường (Ngày 28 tháng 9 năm 2014).
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và kế hoạch 37 tuần - Trường THCS Thúc Kháng
Trường THCS Thúc Kháng hướng dẫn xây dựng kế hoạch 37 tuần các môn
Quy đinh về thời gian dạy và học từ ngày 15 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 - 2015
Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức trường THCS Thúc Kháng năm học 2014-2015
Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức cấp tổ trường THCS Thúc Kháng năm học 2014-2015
Sở GD&ĐT hướng dẫn dạy học các bộ môn năm học 2014 - 2015
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015
Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015 của trường THCS Thúc Kháng
Hướng dẫn số 1045/SGDĐT-VP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
Hướng dẫn số 72/PGDĐT-THCS ngày 27 tháng 8 năm 2014 của PGD&DDT Bình Giang về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
Công văn số: 1031/SGD&ĐT-CTHSSV&CNTT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về việc Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014 - 2015.
1234
Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy (Tục ngữ Việt Nam)